MODELY A SOUBORY PRO MSTS:

užité v tratích ČR 244, 340 a ŽSR 121

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================
!!!!!! LICENCE !!!!!!!
================================================
Modely jsou freeware, tudíž
....
Ať slouží.

pozn. Některé soubory z důvodů přetěžování serveru mohou být uloženy na e-disk.

================================================

Soubory pro funkčnost tratě 244 a 340:

Upraveno 23.11.2012

 

Global: BP 2.3                             

Global  k trati 340 jedná se o upravený  globál k tratím jedoucím pod BP Globalem. ( rozšířený o některé prvky z X-track).

Jsou pod ním plně funkční všecky stávající tratě postavené na BP Globalu.

Rozestavěné nebo upravovat stávající tratě na tomto Globalu je možné za dodržení určitých podmínek.

!!!Není kompatibilní s žádným X-track kolejivem !!!!

 

Náspy - TRACK_K:

Náspy TRACK-K je sada náspů s alternativními kolejemi,  kde se standardní zápis koleje ve World dopíše o :

( ../../Routes/CR_340/TRACK_K/nasep/), popřípadě jiné alternativy.  Nejedná se o Track _K který je součástí Uniglobalu.

Pojmenování je čistě náhodné.

 

 

 

Ostatní statické objekty( sady ) :

Náspy :

Sada náspů bez kolejí užité v trati, jejichž  profil je shodný s náspy s kolejemi v Track_K

Troleje:

Dráty trolejového vedení  pro trať vyrobené podle původních Tomiho modelů sloupů Spodní výška

vodiče je 5.66 metrů  nad zemí, vrchní je 6.91metrů. Vymodelovány jedno a dvoukolejné úseky v délkách od 0,5 pro vyrovnávání

po 70 metrů. Součástí jsou i troleje pro vyhybky. Modely se budou postupně ještě doplňovat o potřebné kusy i díly.

TV napínáky:

Sada napínáků Jedno i dvou kolejných s výložníky čtyři variace : staniční, staniční s červeným pruhem, mezistaniční a mezistaniční s červeným pruhem.

TV napínáky 2:

Sada čtyř napínáků bez výložníku pouze ve variantě mezistaniční - bez bezpečnostního nátěru

TV sloupy:

Sady sloupů trakčního vedení v různých variacích : Brány staré 2 - 10 kolejné úseky, brány nové, ocelové sloupy, betonové sloupy, BP sloupy,

Silnice - TRACK_K:

Sada silnic s náspy je součástí TRACK_K, obdoba kolejí s náspy.

Vegetace:

Vegetace užitá v trati jedná se o skupiny stromů použité pro efekt zarostlejšího profilu kolem tratě modely mají LOD pro hladší načítání v MSTS.

 

 

 

Samostatné objekty:

Telefon:

Traťový telefon starý i koridorový.

Předzvěst malá:

Předvěstní tabule

 

 

* všechny modely ze nalézt také na foru stránek intercity-train.me.cz.

Pozn.: Některé modely hlavně sloupů TV mají použito více textur což vzniklo vesměs neznalostí texturování proto se budou v budoucnu opravovat a přetexturovávat.